Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Standard zakrslý teddy

Plemeno a standard...

 

Ideálem chovatele králíků Zakrslý teddy, ale i jiných plemen je vychovat zvířata, která by měla dokonale vyvinuté žádané znaky a vlastnosti a tyto přenášela na potomstvo. Toto by bylo možné, kdyby oba rodiče byli ve svých znacích a vlastnostech založeni čistokrevně (homozygotně).

Najít taková zvířata je však prakticky nemožné. Je nutno se smířit s tím, že do chovu vybíráme takové samce a králice o nichž soudíme, že alespoň v některých znacích a vlastnostech splňují naše požadavky v plném rozsahu a že tyto jsou založeny čistokrevně.

Důležitou pomůckou k posouzení předků zvířete a zárukou původu je výpis předků. Je nutno výpisu předků věnovat větší pozornost než dosud, bez základních údajů (počet narozených, odchovaných a registrovaných zvířat), alespoň v první generaci a bez údajů u předků (hmotnosti, délka uší, typ) postrádá požadované hodnoty. Názory na hodnotu výpisu předků jsou různé, ale vždy nový majitel posuzuje původ králíka tím příznivěji, čímž více má známých chovatelů ve výpisu předků zastoupených i když číselným údajům mnohdy nevěří.

Vznik plemene Zakrslý teddy

Plemeno bylo vyšlechtěno v západní Evropě pravděpodobně ze spojení angora, zakrslý liščí a barevný zakrslý králík. První jedinci k nám byli dovezeni chovatelkou Janou Reichhartovou v roce 2005 ze SRN. Několik zvířat bylo do Čechdovezeno i z Holandska a Belgie. Rovněž se podařilo přímo i zde v ČR vyšlechtit Zakrslé teddy.   

Genetika

Nyní se dostáváme k odbornému vysvětlení zákona o dědičnosti. Každý znak, který na králíku pozorujeme, má ve své zárodečné hmotě pohlavních buněk-spermii a vajíčka svoji vnitřní příčinu, které říkáme vlohy, nebo-li geny.O tom, které vlohy se zevně projevují, rozhodují vedle poměru vloh otcovských a matčiných i podmínky v nichž králík žije. V zevnějšku zvířete se neprojeví zpravidla všechny vlohy obsažené v zárodeční hmotě. Část jich zůstane utajena a mezi utajenými vlohami mohou být vlohy dobré - žádoucí a špatné - nežádoucí. A to nám vysvětluje, že od výborných rodičů dostaneme podprůměrné potomstvo a naopak od průměrných rodičů potomstvo výborné. Částečným vodítkem k posouzení zda jsou vlohy utvrzené a ustálené nám pomáhá porovnání sourozenců. Pokud tři a více jedinců nám ukazuje stejné vlastnosti dá se předpokládat, že dané vlohy jsou ustálené.

„Teddy-gen“ - někdy se můžeme setkat i s výrazem „wolly“ - je recesivní gen.

To znamená, že musí být nositel homozygot (ww) aby se gen projevil, pokud ne, je „schovaný“ (Ww)

Příklady různých kombinací genů:

1. Teddy + Teddy = pouze Teddy tt x tt - > 100% tt

2.Teddy + „normální“ králíček - není homozygot = nenarodí se Teddy, ale králíčci budou nosiči Teddy genu (heterozygoti)

tt x TT - > 100%Tt

3. Teddy + heterozygot = narodí se Teddy i heterozygoti

tt x Tt - > 50% tt a 50% Tt

4. Heterozygot + Heterozygot = homozygoti (nejsou Teddy), Heterozygoti i Teddy

Tt x Tt - > 25% TT, 50% Tt a 25%tt

Návrh českého standardu Zakrslého teddy (ZTd)

Pozice 1. – hmotnost

0,80 - 0,99 kg   1,00 - 1,19 kg   1,20 - 1,40 kg   1,41-1,50 kg   1,51 - 1,60 kg

Pozice 2. – tvar (viz. všeobecná část)

Při zjišťování tvaru zvířete je nutné celé tělo dokonale prohmatat, zvláště pokud jde o kůži králíka a hřbetní linii, neboť dlouhý vlas zakrývá tvarové nedostatky.

a) Průběh hřbetní linie - Hřbetní linie začíná u prvního krčního obratle a končí u kořene pírka. Má být ladná, na zadní partii těla pěkně zaokrouhlená. V zátylku nesmějí být zřetelné lopatky.

b) Poloha končetin – Hrudní končetiny musejí být rovné, jejich nášlap má být tzv.kočičí.Pánevní končetiny musejí být rovněž rovné, chodidla těsně k tělu přilehlá, s polohou rovnoběžnou k tělu, kyčle mají těsně přiléhat k trupu.

c) Poloha pírka – Pírko musí být rovné, vztyčené, přilehlé k tělu a ve směru páteře.

d) Kůže králíka – Kůže má pružně, avšak pevně přiléhat na všech částech těla králíka. Nemá nikde tvořit záhyby nebo převisy.

e) Vnější pohlavní orgány – Mají být výrazné a nedeformované. U samců mají varlata co nejvíce přiléhat k tělu.

Pozice 3. – typ ( viz. všeobecná část - jedná se především o hodnocení harmonie tělesných tvarů)

Odpovídá kritériím třetí pozice u hermelína a páté pozice u hermelína.

Pozice 3.- typ (Hermelín)

Tělo je krátké, zavalité, rovnoměrně široké po celé délce. Končetiny jsou středně dlouhé, přiměřeně silné. Je nutný vzpřímený postoj na hrudních končetinách. Krk je neznatelný. Pírko působí velmi krátkým dojmem.

Pozice 5. - hlava, uši (Hermelín)

Hlava je poměrně velká, široká v čele s výraznými lícními partiemi a krátkou tupou tlamičkou (tzv. žabí tlama). Šířka čela u samců má být nad 5,5 cm a u samic minimálně 5 cm. Krk je nevýrazný, oči jsou mimořádně velké a vypouklé. Uši mají délku 5 - 5,5 cm, jsou vzpřímené, těsně u sebe zpříma nesené, dobře osrstěné, na koncích pěkně zaoblené. Kratší uši nejsou vadou.

Pozice 4. - srst

Srst je hustá, jemná, je tvořena třemi typy chlupů a to podsadou, pesíky a polopesíky. Srst připomíná strukturou angoru. Pesíky jsou však zastoupeny ve větším množství. Srst je delší než 5 cm. Je rovnoměrně rozložená po celém těle včetně břicha a hlavy. Končetiny jsou osrstěny jako u plemen s normální srstí. (pozn.: srst musí být kvalitní, dobře udržovatelná, pokud se snadno zacuchává nebo plstnatí, není vhodná do dalšího chovu. Optimální délka srsti je prozatím stanovena na 5 - 8 cm)

Pozice 5. - plemenné znaky

Plemenné znaky tvoří čelenka v osrstění hlavy a polodlouhá srst na uších. (pozn.: Čelenka je velmi důležitá, je to jeden z nejdůležitějších plemenných znaků, na který se bude hledět při uznání Zakrslého teddy jako nového plemene! Míní se jí srst na hlavě, která musí být u dospělého králíčka dlouhá, u uší se rozděluje a padá po stranách do očí králíčka, vpředu přepadá přes nos dolů. Králíčci, kteří mají na hlavě srst krátkou (a nejedná se pouze o sezónní línání), se vyřazují z chovu)

Pozice 6. – barva krycího chlupu, podsady, mezibarvy, očí a drápů

Dle výchozích plemen (pozn.: po dohodě s posuzovateli ČSCH, jsme se rozhodli zaměřit nejdříve na barvu bílou s modrýma očima (příp. červenýma), žlutou a červenou, modrou a černou - u všech ostatních barevných rázů než je bílá jsou přípustné pouze tmavé oči. Samozřejmě je možné se pod záštitou klubu věnovat i jiným, než výše uvedeným barvám i kresbám. Pokud se někdo rozhodně z klubu pro šlechtění vícebarevného teddy, bude třeba tuto novou, zvolenou kresbu upřesnit, pokud není daná vzorníkem.

Pozice 7. – péče a zdraví

K péči chovatele o zvíře patří především čistota zvířete a pak příprava na výstavu. Uši musejí být řádně vyčištěné, prosté ušního mazu. Do této pozice patří také znečištění spodků končetin (nášlapové plochy). Rovněž musejí být vyčištěny pohlavní koutky a vykartáčovaná srst. Drápy králíka musejí být zkráceny tak, aby nepřesahovaly srst, ale také aby nedocházelo ke zranění. Drápy musejí být také řádně očištěny bez jakéhokoli nánosu trusu. 

Vady:

Pozice 4. Srst silně připomínající angoru (podsadové chlupy silně převládají) nebo liščí (silně převládá množství pesíků).

Návrh byl vypracován ve spolupráci s posuzovateli ČSCH.

 

 

 

 

TOPlist